Se demonstrasjonen mot kutt i ungdoms-tilbudet i Ålesund

Kultur

Politikerne i Ålesund kommunestyret har bedt administrasjonen om å finne måter å spare penger på. Dette fordi kommunen har dårlig økonomi. Kommunedirektøren foreslo først å kutte i eldreomsorgen. Det ble nedstemt av flertallet.