Anerkjend samfunnsmedisinar med føredrag om livet etter pandemien

Magne Nylenna, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo skal halde foredrag i Borgund kyrkje i samband med olsok-feiringa torsdag.

Samfunnsmedisinaren: Magne Nylenna har mykje tankar kring kirka si rolle i samfunnet, og er oppteken av korleis menneska møter nye tider.   Foto: Øyvind Larsen

Kultur

Magne Nylenna er godt kjend i legeverda, og omtalar seg først og fremst som ein lege, og ikkje ein samfunnsdebattant, slik kollegaen hans, Per Fugelli ofte har vorte oppfatta.