Sommarljom – mot alle odds

Sommarljom: Knut Reiersrud & Ole Mofjell DUO i Bugafjøra torsdag ettermiddag.   Foto: SVEIN NORDAL, Møre-Nytt

Kultur

Møre-Nytt: Trass i elendige vermeldingar og eit pågåande korona-utbrot i Ørsta-Volda, har Sommarljom gått etter planen.