A-typisk:

Skreddaren med den høge arbeidsmoralen

Husein Ali (47) flykta frå eit krigsherja Syria for å skape eit nytt liv for seg og familien. No driv han populært skredderi i Hareid sentrum.

Lang erfaring: Husein har perfeksjonert syinga gjennom eit langt liv som skreddar.   Foto: Privat

Kultur

A-typisk

Ein sommarserie med portrett av menneske som gjer eller har gjort noko litt utover det vanlege.


I eit rosa bygg midt i Hareid sentrum, møter Husein Ali meg med ein stor kopp sterk kaffi.