For noen tiår siden:

Karane gjekk til fotografen før dei sette av garde mot ishavet

Utlånt av Ola Misund. 

For noen tiår siden

... og det er mest alt Ola Misund veit om dette staselege «familiebiletet».