For noen tiår siden:

Rosen selv og den ene knuppen

Sans egal. Uten like? Vår franskforståelse er svært nær null. Vår innsikt i kosmetikk likeså. Men Borgundveien 42 forstår vi utmerket godt: Rose Drogeri!

foto utlånt av else rieber nerbøvik 

For noen tiår siden

Tallrike ganger har vi etterlyst butikk-interiører til bruk her. Og se på dette? Mor og datter representerer både stand og produkter på vakreste vis.