For noen tiår siden:

Hilsen fra «Det nye Aalesund» – den nesten helt trefrie byen

Sånn kunne en søndag i første delen av forrige århundre arte seg.
For noen tiår siden

Fiskeflåten holder hviledagen hellig her i Buholmsundet. Deler av befolkningen er ute og promenerer i besteklærne.