For noen tiår siden:

Første spadetak – men han i maskina fekk ikkje namn i bladet

Er det ikkje typisk? Dei som gjer jobben, vert rett som det er utegløymt når bladsmørarane er på ferde.
For noen tiår siden

Vi markerer her at det har gått eit kvart hundreår sia første spadetaket på Muritunet i Valldal. Vel og bra. Gratulerer så mykje til alle involverte.