For noen tiår siden:

Første spadetak – men han i maskina fekk ikkje namn i bladet

Er det ikkje typisk? Dei som gjer jobben, vert rett som det er utegløymt når bladsmørarane er på ferde.

  Foto: Roger Engvik

For noen tiår siden

Vi markerer her at det har gått eit kvart hundreår sia første spadetaket på Muritunet i Valldal. Vel og bra. Gratulerer så mykje til alle involverte.