For noen tiår siden:

Lærte å kjøre i bilens «hjemland»

Foto av Hans Rogne senior, utlånt av Hans Rogne junior (88 år). 

For noen tiår siden

Her står Hans Rogne – sjåføren fra Felleskjøpets lastebil nylig.