For noen tiår siden:

Dei nytta første fredsdagane til å hente heim falne kameratar

For noen tiår siden

Her er 2. Bergkompani frå den norske brigaden i Skottland på veg innover Finnmarksvidda ein maidag i 1945 for å hente falne kameratar som berre har fått ei mellombels grav.