For noen tiår siden:

«Tråldrift med foredling om bord har framtida for seg»

På denne årstida for femti år siden kunne landsdelens ledende fiskeriavis melde at flere fabrikkskip var under planlegging.
For noen tiår siden

«– Tråldrift med foredling av fangsten om bord har framtida for seg, og vi vil etter hvert få flere fabrikkskip, sier siviløkonom Kurt Løseth, som er forretningsfører for tre av de fem norske fabrikkskipene vi nå har», leser vi.