For noen tiår siden:

Vår vesle by har i sannhet litt å takke Edvard Molvær for

For noen tiår siden

Den solrike søndagen 19. september 1993 tusla en mengde bysbarn i sona Moljå. Kulturminnedag, intet mindre.