Herren gav, Herren tok – men nausta i Prestefjøra kom opp att

For noen tiår siden

25 år gamle aviser frå om lag denne årstida er fulle av artiklar om attreisinga etter nyttårsorkanen.