For noen tiår siden:

Sykkel var løsningen

Til alle tider har vegarbeid og graving i gater skapt frustrasjon for bilister.

foto: roger Engvik 

For noen tiår siden

Asfaltarbeid på det som var innfartsvegen til Ålesund i 1975, den eneste vegen inn til byen, skapte store problemer i august.