Eit blinkskot av kaia på Trandal frå fjordabåten «Sigurd I»

  Foto: Per Arne Grebstad

For noen tiår siden

Ord blir fattige! Vi toler uvissa om båten sig inntil eller bakkar ut i dette nydelege tidsbildet.