For noen tiår siden:

Et nydelig kulturlandskap med tilhørende sidedal – men hvor?

  Foto: Magne Flem

For noen tiår siden

Snakk om å stille på bar bakke! Det eneste vi har å hjelpe oss med er et par tydelige hint om at dette stammer fra Magne Flems arkiver.

Har vi hellet med oss, har dette motivet figurert i tiårspalta tidligere, i Flems egen regjeringstid.