For noen tiår siden:

Et nydelig kulturlandskap med tilhørende sidedal – men hvor?

For noen tiår siden

Snakk om å stille på bar bakke! Det eneste vi har å hjelpe oss med er et par tydelige hint om at dette stammer fra Magne Flems arkiver.