– Det var alltid hyggjeleg å sjå dette skipet kome sigande inn

Orda knytt til «M-250-A» tilhøyrer Petter Helland i Brattvåg.

Foto utlånt fra Steinar Nilsens samling  Foto: Utlånt fra Steinar Nilsens fotosamling

For noen tiår siden

Han har sendt oss eit brev der han minnest reiar og fiskeskipper Ole Edvardsen.