– Det var alltid hyggjeleg å sjå dette skipet kome sigande inn

Orda knytt til «M-250-A» tilhøyrer Petter Helland i Brattvåg.

Foto utlånt fra Steinar Nilsens samling  Foto: Utlånt fra Steinar Nilsens fotosamling

For noen tiår siden

Han har sendt oss eit brev der han minnest reiar og fiskeskipper Ole Edvardsen.

Det har lagt på vent ei god rid medan vi har søkt etter eit fotografi av «Langvin».