Gryta ved julegrana

Like sikkert som at det er jul en gang i året, like sikkert var det at slumsøstrene i Ålesund i god tid i forvegen var på plass ved den store julegrana på St. Olavs plass.

  Foto: Roger Engvik

For noen tiår siden

Det er Ann-Kristin Strømme, som i desember 1967 strekker seg fram for å putte et bidrag i julegryta, og det er slumsøster Gudrun Otnes som står ved siden av.