For noen tiår siden:

Siste jul på Storholmen fyr

Storholmen er et forunderlig navn på en forblåst og reinvasket nabbe i havet nordvest av Vigra.

foto: Roger Engvik 

For noen tiår siden

Noe mer gudsforlatt er det vanskelig å tenke seg. Det eneste den lille holmen kunne egne seg til var å plassere en utpost av et fyr på, og det ble også gjort.