For noen tiår siden:

Nå er det et kvart hundreår siden biblioteket gikk over til EDB

  Foto: ove rødal

For noen tiår siden

En onsdag på nyåret 1994 var dette motivet å se på Rundskue-sida her i bladet. I svart/hvitt.