For noen tiår siden:

Det vart tøffare då tippinga forsvann – tobakk hadde dei aldri

foto: terje engås 

For noen tiår siden

Dette er ei soge om korleis makta kan herse på i distrikta. Ho stod på trykk 4. januar 1994: