For noen tiår siden:

Snakk om å havne i skvis – og det på en tredje juledag

Drama: Foran pila skimter vi hodet til matros Jostein Emblem. Skipper Per Farstad i ferd med å hale ham i sikkerhet. 

For noen tiår siden

– Vi skulle assistere fartøyet «Kylix» ved tankanlegget i Larsgården, minnes Jostein Emblem.