For noen tiår siden:

«Snøras og jordras er ikke uvant kost for oss som bor på Nordvestlandet»

  Foto: Roger Engvik

For noen tiår siden

Å ferdes på vegene langs fjordene kan være med livet til låns, sjøl om mange strekninger nå er sikra bedre enn for noen tiår siden.