– Et markert politisk innslag i årets eksamensoppgaver

Lektor Arnfinn Espeseth – her i en pause fra piperøykinga på lærerrommet – mente dette kunne slå dårligere ut for engelsklinja enn kullet av allmennfag-elever anno 1979.
For noen tiår siden

Han syntes ellers det var et greit oppgavesett, dog uten en «planke» – redninga for alle oss middelhavsfarerne på skolen.