For noen tiår siden:

Hvem var filmfotograf i fredsdagene?

For noen tiår siden

Det stunder mot frigjørings- og veterandag 8. mai.