For noen tiår siden:

Ein skuledag noko over snittet vil vi meine – tett på sildefisket

For noen tiår siden

Eit sekstiårsminne i dag: Klassetur ut på blåmyra. Kan det bli betre? Neppe!