Mykje å gle seg over i dag – og vi skuldar bilen å syne snuten

Det renn oss føre minst to gode ting: For det fyrste er det aldri feil med ein Scania snutebil i bladet. Siste tida har vi gjort alt vi kan for å fylle denne kvoten.

  Foto: Ola Rangsæter

For noen tiår siden

Dernest vil det seg slik at ved førre innrykket frå 17. mai-toget i Volda gjorde vi opptil fleire feil.