For noen tiår siden:

Anton ble åtti år på valgdagen

For noen tiår siden

Ålesunds eldste «budamann» var tittelpoenget lørdag 6. september 1969. Påfølgende mandag var det altså stortingsvalg. Det falt intimt sammen med Anton Skjørsæters åremål.