Trygt å vere organist på Sunnmøre

Det er mindre risikofylt å være organist på Sunnmøre enn andre steder i landet, skal vi tro leder for Musikernes Fellesorganisasjon i Møre og Romsdal, Robert Coates.
Kultur

Årsaken er at den kirkemusikalske tradisjonen står sterkt her. Ellers sliter menighetene med ujevn rekruttering til organiststillingene rundt om i fylket. Det er ikke sikkert at alle fikk den kirkemusikken de hadde ønsket seg til jul. Enkelte steder er det totalt mangel på organister der en må ty til nødløsninger. Faretruende tendens Coates mener den største utfordringen akkurat nå gjelder usikkerhet omkring kirkelig økonomi. — Enkelte steder er situasjonen ganske prekær. Det er uvisst om menighetsrådene har råd til å opprettholde stillingene. Valget står mellom å redusere eller å la være å tilsette. Tendensene blir faretruende dersom kirker må stenges og driften reduseres, sier Coates. Som leder for 180 medlemmer i Musikernes Fellesorganisasjon, rekruttert fra det gamle organistforbundet, musikerforbundet og musikkpedagogforbundet samt frilansere og orkestermusikere, har han oversikt over hvor skoen trykker. Coates sier det har vært en viss utskiftning av organister i distriktene, samtidig er det noen veldig stabile som har holdt på i mange år. I Midsund lever for eksempel de på midlertidige løsninger fra uke til uke, mens de håper at noen vil søke på den ledige deltidsstillingen. Etter at den forrige organisten sluttet i september i fjor, har de vært hjulpet av tidligere domorganist i Molde, Knut Aambø, samt folk som har vært hjemme i juleferien. Det gjelder Peggy Jenset som er utdannet organist og Hildegunn Opstad som er under utdanning. Prosjektstilling blir treårig Sjøl er Robert Coates organist i Sandøy, i tillegg til en 20 prosents prosjektstilling som ble opprettet av Møre bispedømmeråd i september i fjor. Nå ser det ut til at den skal fortsette i tre år til. På den ene siden skal Coates være rådgiver om kirkemusikalske spørsmål for biskop, bispedømmeråd og -kontor. Han skal også gi råd til fellesråd og menighetsråd når det gjelder tilsetting av organister og anskaffelse av instrument. Dessuten skal han fungere som en kontaktperson når det gjelder å organisere kurs og samlinger for organister. — Problemet er at det er for få som søker seg til organistyrket her til lands, sier Coates, og viser til at det er mange utlendinger som blir rekruttert til yrket. Over 70 av organistene er engelsktalende, i tillegg er det nederlendere, russere og tyskere. Rundt 20 prosent av organistene på landsbasis er importert, slår Coates fast. Greit i Sandøy — Situasjonen i Sandøy er veldig grei, både kirke og skole har bra bemanning. Vi er en liten kommune uten tungt byråkrati. Her er kultur for at folk kan være skapende. Det gir seg utslag i trivsel for folk som har skapende interesser innenfor kirke og skole. Til tross for at det er distrikt er det også ganske sentralt, med kort veg til både Ålesund og Molde, sier Coates. Det er hans erfaring at en kombinasjon av stilling som organist og musikkpedagog er en veldig god løsning. De utfyller hverandre. Men mange menigheter må nøye seg med organister uten faglig kompetanse. — Det er ingen ønskesituasjon. Men det er en av oppgavene for meg som konsulent i kirkemusikk å sørge for at disse får faglig oppgradering, sier Coates. Akkurat nå sliter Ellingsøy kirke med å få organist. I Norddal ble pianotekniker Odd Gunnar Myklebust nylig tilsatt i organiststillingen. Helge Berset begynner 1. februar som organist for Ørskog og Stordal. I Sykkylven søkes det om vikar for ett år. Ellers er situasjonen forholdsvis stabil på Sunnmøre, ifølge Robert Coates.