Arthurspelet i bilete

Sjå bileta frå Kong Arthur-spelet på Sandsøya laurdag.
Kultur

Alle foto: John Birger Våge