Kultur

– Fagleg uforsvarleg og uforståeleg

foto
I september 2020 møttest representantar for ei rekkje lokalmuseum på Sunnmøre, i frustrasjon over samanslåingsprosessen. Tor Sindre Steinsvik sit som nr. fire f.v. Foto: Marius Simensen