Vurderer andre alternativ for Hatlehol kirke: – Ei overraskande vending