foto
Runar Gudnason lovar ein film som hoppar litt hit og dit. Det kjem også dette intervjuet til å gjere. Vi åtvarar elles om at det med ujamne mellomrom kan dukke opp referansar til Side Brok- og Sirkel Sag-tekstar. Foto: Marius Beck Dahle

Spenninga er stor når rap-mentor er klar med film om rim og ord