Hør bybrann-vitnet fortelle: – Fantastisk å lytte til

foto