foto
På arbeidsplassen: Kåre Løvoll med eit såkalla skråbandemne føre eit klassisk grindbygg. Biletet er tatt på snikkarverkstaden i Hovdebygda. Foto: Marius Simensen

Øko-Jesus i snikkarbua