Har jobbet i ti år med å få artisten til Ålesund

foto