Kultur

Søstre med sans for musikk

foto
«Virgina og Camilla Wicks - Føregangskvinner i musikkverda». Forfattarar: Agnar Gjendem og Odd Reidar Solem. Foto: Kolofon forlag