«Håland har gjort mykje for Langevåg IL. Han har også utvikla Sula frivilligsentral til å bli ei drivkraft for den frivillige innsatsen i kommunen. Håland har ei eiga evne til å engasjere andre frivillige», står det i grunngjevinga.

Prisen blir overlevert på årets siste kommunestyremøte, 19. desember.