foto
Seks dager i uka er Terje Fagermo å finne i atelieret sitt på Molja. – Jeg ser ikke på det å være kunstmaler som et yrke, snarere som en livsstil, sier 90-åringen. Foto: Staale Wattø

– Hvis jeg ikke hadde variert, tror jeg ikke jeg hadde overlevd som kunstner