Vil lage litteraturfestival med hele byen med på laget