Vi får inn oppklarende ord fra et vaskeekte flyveress

På åpen linje har det vært snakk om noen tidlige opplevelser av privatflyging på Sunnmøre. Pensjonert ambulansepilot og pasjonert kunstflyger Gunnar Iversen kan hjelpe.
Historisk

– Noen spurte om rundflyging på Vatnevatnet og Rotevatnet i 1947, der det senere ble konkludert med at det var Dagbart Hareide.Om årstallet var 1947, var det i så fall selskapet Lufttransport AS i Ålesund som drev denne virksomheten, skriver Iversen.