Musikkverkstad for barn på Sommarljom

«Ein klang av indre ro»

Sommarljom arrangerte laurdag musikkverkstad for barn i eit tomt butikklokale i gågata i Ørsta. Resultatet blei «ein klang av indre ro».

Oppfinnsom: Olliver Skogen (11) fann på namnet «Klang av indre ro».  Foto: Odd-Sølve Grannes

–Vi må møte barna på deira premissar.

Musikk

Det store og tomme butikklokalet i Vikegata 37 vart fylt av musikk laga av barn og unge. Instrumenta dei brukte vart prega av ting du finn heime i ditt eiget hus.