Talentet Nora Aurdal song på Sommarljom

Sommarljom har ein tradisjon for å presentere lokale talent på festivalen. I år fekk Nora Aurdal vise seg fram.

Talent: Nora Aurdal frå Volda song i Ørsta Kyrkje under Sommarljom laurdag.   Foto: Odd-Sølve Grannes

Dei er ganske kjensleladde songar. Eg trivst litt med det, slik at eg kan uttrykkje meg

Musikk

17-åringen frå Volda har alltid vore musikalsk, mykje takka vere familien. Mor Siv Kristin Aurdal tek oppdrag i bryllaup og andre tilstellingar. Laurdag var det dotter Nora sin tur til å skine.