Kontaktinformasjon

Sunnmørspostens avishus ligger i Røysegata 10 i Ålesund ved innfartsvegen til sentrum.  Foto: Arkivfoto: Jan Erik Røsvik

kundeserviceÅpningstider

Hverdager: 8-16

Lørdag: Stengt

Søndag: Stengt


Telefon: 70 12 00 00

Besøksadresse: Røysegata 10, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 123, 6001 Ålesund

E-post:

Redaksjonen

Nyhetsredaksjonen: nyhet@smp.no

Kultur: kultur@smp.no

Reportasje: reportasje@smp.no

Sport: sport@smp.no

Leserbrev/kronikker: debatt@smp.no

Tips oss: 95 400 400

Anonyme tips: For sensitivt materiale, bruk vår krypterte tipstjeneste


Markedavdelingen

Rubrikk: annonse@smp.no

Bedrift: annonse@smp.no

Abonnement: abonnement@smp.no


Ansattinformasjon

Administrasjon og ledelse

Hanna Relling Berg
Ansvarlig redaktør
Mobil: 913 33 922
hanna.relling.berg@smp.no


Kjell Slinning
Adm. direktør
Mobil: 911 56 373
kjell.slinning@smp.no


Kathrine Høydal
HR-direktør
Mobil: 484 86 742
kathrine.hoydal@smp.no


Per Einar Storhaug
Økonomisjef
Mobil: 901 42 677
per.einar.storhaug@smp.no


Kristin Knudsen
Kultur- og reportasjeredaktør
Mobil: 902 01 225
kristin.knudsen@smp.no


Jan Erik Røsvik
Politisk redaktør
Mobil: 992 71 143
jan.erik.rosvik@smp.no


Sissel Bigset
Produksjonssjef
Mobil: 922 43 839
sissel.leira@smp.no


Narve Holmeset
IT-ansvarlig
Mobil: 926 03 205
Narve.Holmeset@smp.no


Sindre Halkjelsvik
Nyhetsredaktør
Mobil: 906 11 026
sindre.halkjelsvik@smp.no


Liv-Jorunn Håker Ottesen
Digital utviklingssjef
Mobil: 40 87 01 98
ljho@smp.no


Linda Den Ouden
Redaksjonssekretær
linda.den.ouden@smp.noMarkedsavdeling kundeservice

Se egen side

Markedsavdeling bedrift

Se egen side


Ansatte i redaksjonen

Andersen, Arne Per
959 14 415

Alnes, Dag Arne
988 49 997

Eidhammer, Torbjørn
926 97 601

Egset, Jørn Helge
907 92 403

Engås, Terje
926 28 830

Flem, Sofie Svanes
979 75 619

Halvorsen, Bjørn
970 53 284

Helgesen, Line
926 42 132

Hovik, Hilde
992 71 142

Johansen, June
902 01 238

Løvoll, Karl Petter
900 27 211

Meling, Eirik
922 40 160

Mordal, Jarle
402 16 199

Ose, Janne Barstad

Otterlei, Inger
902 01 241

Rykkje, Karin
970 53 285

Røsvik, Jan Erik
992 71 143

Skjong, Mona
970 53 281

Skrede, Lars Inge
970 53 282

Skuseth, Helge
916 15 657

Solvang, Elisabeth
412 49 304

Stenerud, Kristian
76 67 795

Stige, Per Ove
920 42 369

Strand, Geir
924 98 210

Støre, Gry
902 01 237

Tomasgard, Anne-Mari
913 85 127

Vågnes Stig
984 66 300

Wattø Staale
901 54 595

Ånstad, Nils Harald
902 01 239

Datteraviser

Vikebladet Vestposten

Postboks 128, 6067 Ulsteinvik

Telefon sentralbord: 70 01 85 00

E-post til redaksjonen: redaksjon@vikebladet.no

www.vikebladet.no


Sunnmøringen

Postboks 24, 6201 Stranda

Telefon sentralbord: 70 26 11 22

Telefaks: 70 26 18 93

E-post til redaksjonen: sunnmoringen@sunnmoringen.no

E-post til annonseavdeling: annonse@sunnmoringen.no

www.sunnmoringen.no


Fjordenes Tidene

Postboks 55, 6701 Måløy

Besøksadresse: Gate 1, nr. 119, inngang fra Gate 2.

Telefon sentralbord: 57 84 90 00

Telefaks: 57 84 90 01

Tipstelefon: 57 84 90 99

www.fjt.no


Fjordingen AS

Postboks 248, Myrane 7, 6783 Stryn

Telefon sentralbord: 57 87 45 00

www.fjordingen.no


Fjuken

Bisvoll, 2690 Skjåk

Telefon: 61 21 38 60

www.fjuken.no


Vigga

Kyrkjevegen 2, 2660 Dombås

Telefon: 61 21 50 10

www.vigga.no


Dølen

Vinstragata 82, Lomoen, 2640 Vinstra

Telefon: 61 29 24 80

www.dolen.no


Historie

Sunnmørspostens historie
- Grunnlagt november 1882
- Dagsavis fra 1905
- Dagfinn og Magne Flem overtar 1946
- Venstre-avis til 1977
- Nytt trykkeri fra 1989
- Orkla går inn som eier 1991
- Innflytting nytt avishus i Røysegata i 2002
- Tabloidformat fra mai 2006
- Det engelske mediehuset Mecom går inn som eier i 2006
- 125 års jubileum 2007
- Sunnmørsposten solgt til Polaris-gruppen 2009
Historien om Sunnmørsposten

Sunnmørsposten ble grunnlagt i 1882 (Søndmørsposten) og kom med sin første utgave 30. november det året. Avisen var et organ for partiet Venstre, og ble egentlig etablert fordi byens venstrefolk følte at de hadde problemer med å komme til orde i byens andre aviser.


Det var venstremannen Olaf Sandvig som gjorde opptakten. Sammen med seg hadde han boktrykker Hans Tybring von Zernichow. Det første nummeret ble kalt et prøvenummer, og utgivelsene den første tida var da også høyst uregelmessige. De første ti årene av Sunnmørspostens liv var heller magre. Opplaget var lite, bare 20 abonnenter de første årene, og annonsene få.

Ivar Flem, redaktør i Sunnmørsposten fram til 21. januar 1946. 

Det var først etter at vigringen Ivar Flem ble redaktør i 1894 at det ble mer orden på sakene. Noen år senere kjøpte Ivar Flem avisa, og han satt som utgiver og redaktør fram til 21. januar 1946, i hele 52 år. Under krigen var han riktig nok avsatt av nazistyresmaktene i noen år, og erstattet av en NS-redaktør, men i resten av tiden sto han i spissen for avisas utvikling. Sammen med sin gode medarbeider, redaksjonssekretær Olav Hatlemark, bygde Flem opp en avis som fikk tillit i hele landsdelen og som la grunnlaget for at Sunnmørsposten i hele etterkrigstiden har vært den suverent største avisa mellom Bergen og Trondheim. “Vigrabibelen” ble avisa kalt, et hedersnavn som henspeilte dels på at Flem var fra Vigra og dels på at folk trodde på det som sto på trykk i avisa.

I tillegg til sine politiske målsetninger hadde også Ivar Flem som mål med avisa at den skulle samle landsdelen. Han kom fra Vigra og hadde sterke røtter i bygdekulturen. Han ble den første formannen i Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag og norskdomshøvdinger som Anders Hovden og Anders Vassbotn var nære venner. Samtidig ble Flem en rotfestet bymann. Avisa skulle da også være både en byavis og en sunnmørsavis og et kamporgan for landsdelen. Dette har da også vært avisas varemerke helt fram til vår tid.

Etter at Ivar Flem sluttet tok sønnene hans, Dagfinn og Magne Flem, over som ansvarlige redaktører. I deres lange periode i redaktørstolen utvidet Sunnmørsposten dekningsområdet sitt til å gjelde også Nordfjord og deler av Romsdal, i tillegg til Sunnmøre. Dagfinn var i mange år ordfører i Ålesund i tillegg til å være redaktør. De fortsatte der faren slapp med å bygge ut avisa og gjøre den til den viktigste fellesnevneren for det sunnmørske. De opprettet avdelingskontorer i Ørsta (1954), på Stranda (1961), i Molde (1961), Stryn (1974) og i Ulsteinvik (1972). En tid var det også kontor i Florø (1971) og senere var det en periode kontor i Måløy (1974). Ørsta-kontoret er nå flyttet til Volda. Korrespondent i Oslo har avisa hatt siden 1915, da redaktør Daniel Helset ble engasjert. I 1947 tok Birger Øye over, men fra 1967 fikk avisa fast kontor i Oslo med Sverre Barstad som redaktør.

Dagfinn Flem døde i 1976 og Magne Flem holdt fram som ansvarlig redaktør fram til avisas hundreårsjubileum i november 1982.Harald Kjølås hadde blitt ansvarlig redaktør ved siden av Magne Flem i 1980, og fra nyttår 1983 tok han over som eneansvarlig. Han ble etterfulgt av Roar Larsen i 1992, og han satt som ansvarlig redaktør fram til 1994, da Harald H. Rise tok over. Rise satt til juli 2007, da han ble direktør i eierkonsernet Edda Media og styreleder i Sunnmørsposten. Harald Kjølås tok så over som konstituert ansvarlig redaktør inntil 1. november da den nye ansvarlige redaktøren, Hanna Relling Berg, tok over. Hun er Sunnmørspostens første kvinnelige redaktør.

Finn Juul begynte som forretningsfører, senere disponent, i Sunnmørsposten i 1919, og han satt til 1965, da Rolf P. Jacobsen tok over, først som disponent og senere som adm.dir. Han satt til 1991, da Roar Larsen tok over. Høsten 1994 ble Lidvar Flydal adm. dir i Sunnmørsposten. Han var øverste administrative sjef til 2002, da han etter eget ønske trådte til side og overlot jobben som adm. dir til Harald H. Rise. Rise er dermed nå både administrerende direktør og sjefredaktør i avisen. Da Rise gikk av 2. juli 2007, ble Flydal først konstituert og senere ansatt som administrerende direktør igjen.

I januar 1905, bare ett år etter bybrannen, ble Sunnmørsposten dagsavis. I starten kom den ut to ganger, og fra 1886 tre ganger per uke.

I 1913 fikk Sunnmørsposten sin første rotasjonspresse. Den ble utskiftet i 1938, og i 1961 ble ny presse tatt i bruk i nytt avishus i Storgata 25. Da hadde avisa holdt til i Grimmergata 2 siden 1906. Det gikk bare 20 år før denne pressa ble for liten for det daglige avisproduktet. Sidetallet økte og bruken av firefarge slo gjennom for fullt. Sunnmørsposten kjøpte derfor et stort tomteområde i Breivika, øst for Ålesund sentrum, og i 1988 sto et nytt pressebygg ferdig på tomta. Året etter, høsten 1989, var en ny presse av typen Goss Headliner klar til å tas i bruk. Etter den tid er de ferdige avissidene blitt overført elektronisk fra avishuset i Storgata til pressa i Breivika. I 2001 ble trykkeriet overført til et nytt selskap, Orkla Trykk Nordvest AS, og i 2002 ble distribusjonsavdelingen skilt ut og etablert som eget datterselskap, Nordvest Distribusjon. I påska 2002 flyttet Sunnmørsposten fra avishuset i Storgata til et nytt avishus i Røysegata ved innfartsvegen på sørsida av byen.

Sunnmørsposten, Røysegata 10, Ålesund, Edda Media, 19. august 2008  Foto: Arkivfoto: Knut Arne Aarset

I 1977 gikk den gamle Venstre-avisa over til å bli partipolitisk nøytral avis, og i 1978 ble Sunnmørsposten morgenavis. Tidligere hadde avisen blitt trykket om formiddagen. Sunnmørsposten gikk over til å bli aksjeselskap 1. januar 1979. I 1991 solgte Flem-familien de fleste av sine aksjer i Sunnmørsposten til Orkla Communication As og helt fram til 2006 var avisen eid av Orkla Media og Orkla-konsernet. I 2006 ble Orkla Media solgt til det britiske selskapet Mecom.

Februar 2009 - Sunnmørsposten solgt til medieselskapet Polaris.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
kundeservice