Dødsannonse/takkeannonse

Regler og retningslinjer for dødsannonser og takkeannonser
privatannonse

Dødsannonser sendes til annonse@smp.no

Frister:
Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)

Til mandag er fristen søndag kl 16.00.*
* Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState og leveres via begravelsesbyrå som bruker denne løsningen, for at de skal komme med i mandagsavisa.

Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


Takkeannonser sendes til annonse@smp.no
innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
privatannonse