smp

Informasjonsmøte om Bingsa-skandalen

  • Hovedstrøm
  • Bilder
  • Dette er saken
  • Relaterte artikler
 

Kommunerevisjonen har avdekket en rekke kritikkverdige forhold og lovbrudd ved Bingsa (Ålesund kommune).

Ulovlig overtidsbruk

* Kommunerevisjonen har avdekket omfattende overtidsbruk i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet er ikke varslet.

* Overtidsrekorden i 2016 hadde en person med 737 timer overtid.

* Enkeltpersoner har jobbet opp mot 800 timer overtid i løpet av et år før det. 

Ulovlig kjøp av tjenester

* Bingsa (Ålesund kommune) har ulovlig kjøpt tjenester av OK Entreprenør AS for 23,9 mill. kroner mellom 2014-2016.

* Det finnes ikke én skriftlig kontrakt, om noen - kun muntlige avtaler, ifølge Ålesund kommune.

* Kjøpet fra entreprenøren ble gjort uten anbudsrunde, noe som er brudd på lov om offentlige anskaffelser.

* Ålesund kommune har foreløpig ikke klart å opplyse om hvem som har hyret inn OK Entreprenør AS på Bingsa, og heller ikke hvem som har hatt dialogen med selskapet underveis.

* Ifølge teamleder Per Oskar Slinning på Bingsa har entreprenøren jobbet i avfallsanlegget siden 2011-2012 og fram til nylig.

* Ålesund kommune forsøker nå å rydde opp i saken.

* Bingsa (Ålesund kommune) har også ulovlig kjøpt tjenester fra Miljøkvalitet AS for ca. 2 mill. kroner.

Økonomisk rot og uklarheter

* Mangelfull budsjettering, styring og økonomisk kontroll.

* Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men ifølge kommunerevisjonen ser det ut til å ha blitt brukt 37,1 millioner kroner mer i drift og investeringer enn det var gitt politisk bevilgning til i 2016. Dette til tross for at siste tertialrapport antydet balanse.

* Revisjonen peker blant annet på at det i januar 2017 ble gjort omfattende omposteringer i regnskapet der utgifter ble overført fra drift til investeringer.

* De feil som er avdekket i 2016, og måten omposteringer skjer på ved regnskapsavslutningen, gir risiko for at det kan foreligge vesentlig feilinformasjon, skriver revisor Kjetil Bjørnsen.

* Forholdene ble behandlet av kontrollutvalget på møte 7. april.

* Her finner du sakspapirer til det møtet med kommunerevisjonens brev om saka. Kontrollutvalget har ikke avgjort reaksjoner, men jobber med saka.

Bingsa-skandalen: Kaller inn til ekstraordinært møte

Rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund informerer om at det blir ekstraordinært orienteringsmøte fredag klokka 13.30 i forbindelse med Bingsa-skandalen.

Meldte fra om at firma uten avtale var i sving på Bingsa

Entreprenører slo alarm

I februar 2015 sendte tre entreprenører et brev til Ålesund kommune der de gjorde oppmerksom på at et firma uten avtale jobbet på Bingsa.

Sit i styringsgruppa for nye Ålesund

Har tiltru til at Ålesund ryddar opp

– Det er bra ein har ein revisjon og eit kontrollutval som tek tak, seier Haram-ordføraren om Bingsa-saka.

Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013:

– Noen bør sies opp. De skal ikke få lov til å si opp selv en gang

– Alle som jobber i kommunen vet at dette har vært ulovlig. Dette er gjort med viten og vilje, sier varsler Knut Magne Fylling (tidligere Frp). Han krever full gransking fra politiet og eksterne for å komme til bunns i Bingsa-skandalen.

Formannskapet invitert til informasjonsmøte fredag

– Nå må alt fram i lyset

– Saka har ikke akkurat blitt noe mindre alvorlig etter de siste dagenes oppslag i media. Nå må absolutt all informasjon på bordet.

Bingsa-skandalen:

Entreprenøren jobbet også privat for Bingsa-sjefen

OK Entreprenør AS, som har mottatt 23,9 millioner kroner gjennom en ulovlig anskaffelse fra Bingsa i Ålesund kommune, har satt opp en mur og planert på tomten til Bingsa-sjef Per Oskar Slinning privat. Selskapet har fått to båter som oppgjør for arbeidet.

Bingsa-skandalen:

– Alvorlig, men trolig ingen tvang

Ansatte i Bingsa har trolig ikke blitt tvunget til ulovlig overtidsjobbing, ifølge Fagforbundet.

Bingsa-skandalen:

Politiet avventer kommunens gransking

Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt har lagt merke til opplysningene som har kommet fram i Bingsa-skandalen.

Virksomhetslederen godkjente dyr overtid

Virksomhetsleder Sigrun Jahren forhåndsgodkjente overtiden til teamlederen, selv om overtiden skjedde på «dyre» tidspunkt. Teamlederen skal ha strekt seg langt for å komme i mål med alle oppgavene.