Livestudio: Springflo på Sunnmøre

Live studio

Varselet

For strekningen Stad til Frøya: Onsdag ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no