Martin har plukket over 6,7 tonn søppel fra havet i år. Nå blir han klimaambassadør i EU.

Martin Helseth får muligheten til å diskutere marin forsøpling i en arbeidsgruppe i EU.

RYDDING: Fridykker Martin Helseth (nærmest) og Vasco Pinhol ryddet sjøbunnen ved Ålesund videregående skole tidligere i år.  Foto: Staale Wattø

Lokal sport

Roeren fra Ålesund har i lengre tid hatt et stort engasjement for miljø og klima, og særlig problematikk knyttet til søppel i havet. I 2020 har Helseth brukt mye av fritiden sin på å rydde havet. Han startet en innsamlingsaksjon, der han for hver donerte tier skulle plukke en kilo avfall. Pengene finansierer plukkingen og satsingen mot OL i 2021. Til slutt endte han opp med å plukke 6,7 tonn med søppel.