SIF/Hessa ønsker å bygge Osane idrettshall selv - frykter ny utsettelse

SIF/Hessa tar initiativ til å utrede muligheten for at de selv kan stå for byggingen av idrettshallen Osane.

OSANE: Her skal den planlagte hallen i Skarbøvik ligge.  Foto: Illustrasjon

Lokal sport

Ytre bydel står uten en fullverdig idrettshall, og Ålesund har i over ti år hatt planer om å bygge Osane idrettshall. I 2014 var prosjektet en prioritet på budsjettet, men kommunen havnet på ROBEK-lista og ble lagt under streng økonomisk kontroll. Det førte til at Osane ble satt på vent.