Dette mener Ålesund Idrettsråd om badeanlegget i Brattvåg: – Grensa til meningsløst

Ålesund Idrettsråd er klar i sin anbefaling om at en idrettshall på Osane bør prioriteres foran badeanlegg i Brattvåg.

Brattvåg: Ålesund Idrettsråd går sterkt i mot badeanlegget i Brattvåg.  Foto: Illustrasjon

Lokal sport

Idrettsrådets mandat er å arbeide for best mulige vilkår for idretten i kommunen og være en arena for samarbeid mellom lagene og kommunale styresmakter og mellom laga og Idrettskretsen. Idrettsrådet skal gjøre prioriteringer på vegne av idrettslagene.